Found: 2,768  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Ten ten mushi] / Abe Hiroshi.
ชื่อผู้แต่งHiroshi, Abe.
พิมพลักษณ์[Tokyo : Doshinsha, 1999].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Terii to mai : minnanonihongo] / Yasuyo Oyama.
ชื่อผู้แต่งOyama, Yasuyo.
พิมพลักษณ์Tokyo : OLJ, [1993?].
เลขเรียก495.682 Oy98T 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Tishikai ikita jitsurei] / Kazunori Nagasaki.
ชื่อผู้แต่งNagasaki, Kazunori.
พิมพลักษณ์Tokyo : Witch books, 1976.
เลขเรียก302.2242 Na147I 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Tokochan wa doko] = Where is Toko chan? / by Kyoko Matsuoka ; illustrated by Satoshi Kako .
ชื่อผู้แต่งMatsuoka, Kyoko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Fukuikan-shoten, 1999.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Tonari no seki no Masudakun = Nearby cough Masudakun] / Miho Takeda.
ชื่อผู้แต่งTakeda, Miho.
พิมพลักษณ์Japan : Poplar, 2010, c1991.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Tsuboi Sakae sakuhinshu. 13 / Tsuboi Sakae].
ชื่อผู้แต่งTsuboi, Sakae, 1900-1967.
พิมพลักษณ์Tokyo : Chikuma Shobo, Showa 31 [1956]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Tsuchinokoriichan] / Kiichi Ichida.
ชื่อผู้แต่งIchida, Kiichi.
พิมพลักษณ์Tokyo : Otooshoboo, 2001.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Tsukiyo watashinokousagi] / Kazuo Iwamura.
ชื่อผู้แต่งIwamura, Kazuo.
พิมพลักษณ์[Tokyo] : Crayonhouse, 1996.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Unpi unnyo unchi ungo : Unko no ehon] / Yachiyo Murakami ; [illustrated by] Masayuki Sebe.
ชื่อผู้แต่งMurakami, Yachiyo.
พิมพลักษณ์[Tokyo] : Horupu Shuppan, 2000.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Usabasu] / Yasushi Shiono.
ชื่อผู้แต่งShiono, Yasushi.
พิมพลักษณ์Japan : Pub, 2006.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Utaga sekai-o- ugokashita!] / story by Uiaza Waruda ; text by Tokuo Kitamura ; illustrated by Fuji...
ชื่อผู้แต่งKitamura, Tokuo.
พิมพลักษณ์Tokyo : Hoshinowa, 1997.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Variety of living algae / Eiaso Inoue]
ชื่อผู้แต่ง[Inoue, Eisao]
พิมพลักษณ์[Tokyo : National Museum of Science, 1999]
เลขเรียกQK566 .I58 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Wago kango / henshu Bunkacho].
พิมพลักษณ์Tokyo : Okurasho Insatsukyoku, Showa 54 [1979]
เลขเรียกPL664.C6 W34 1979
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Watashi no i-hatove] / Kenji Miyazawa ; illustrated by Ken Kuroi.
ชื่อผู้แต่งMiyazawa, Kenji.
พิมพลักษณ์Tokyo : Kaisei-sha, 1997.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Watashi no umibe] / Shinta Cho.
ชื่อผู้แต่งCho, Shinta.
พิมพลักษณ์Tokyo : Kosei-shuppan, 2002.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา