Found: 927  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson e panhada : polgobosun chadul i p''yolch''inun yongnyu ui Chosonsa / Cho Yun-min chium.
ชื่อผู้แต่งCho, Yun-min.
พิมพลักษณ์Kyonggi-do P''aju-si : Kul Hangari, 2018.
เลขเรียก951.902 Ch545C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChosŏn i pon Ilbon = 조선 이 본 일본 / Kuksa P''yŏnch''an Wiwŏnhoe p''yŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2009.
เลขเรียก951.902 Ch551 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson sidae Han-Chung kwan''gyesa / Tongbuga Yoksa Chaedan Pukpangsa Yon''guso p''yon.
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson sidae hwaga ch''ongnam / Chong Yang-mo chium.
ชื่อผู้แต่งChong, Yang-mo, 1934-.
พิมพลักษณ์Seoul : Sigongart, 2018.
เลขเรียก759.9519 Ch548C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson ui wangbi kirok uro mannada / Yi Hyon-ju oe chium.
ชื่อผู้แต่งYi, Hyon-ju.
พิมพลักษณ์Kyonggi-do Songnam-si : Han''gukhak Chungang Yon''guwŏn Ch''ulp''anbu, 2018.
เลขเรียก951.902 Yi51C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson, ku majimak 10-yon ui kirok : 1888-1897 = Korean sketches / Cheimsu S. Keil chium ; Ch''oe Ch...
ชื่อผู้แต่งGale, James Scarth, 1863-1937.
พิมพลักษณ์Kyonggi-do Songnam-si : Ch''aekpi, 2018.
เลขเรียก951.902 Ga151C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChosŏn hugi ŭi chŏngch'i = 조선 후기 의 정치 / Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do Kwach'ŏn-si : Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe, 2003.
เลขเรียก951.902 Ch551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChosŏn wang toksal sakŏn : Choson wang toksalsŏl ŭl tullŏssan sumanŭn ŭihok kwa susukkekki = ...
ชื่อผู้แต่งYi, Tŏg-il.
พิมพลักษณ์Seoul : asan Chʻodang, 2005.
เลขเรียก951.9 Yi51C 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChŏnggŭl malli : Cho Chŏng-nae changp'yŏn sosŏl = 정글 만리 : 조 정래 장편 소설. / Chŏng-nae Cho.
ชื่อผู้แต่งCho, Chŏng-nae.
พิมพลักษณ์Seoul : Haenaem, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChŏnjaeng ŭi kiwŏn esŏ sanghŭn kkaji = 전쟁 의 기원 에서 상흔 까지 / Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2006.
เลขเรียก951.9 Ch548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk munmyong tam'won gongchong kwa sonsa kogohak yon'gu hyonhwang punsok = จุงกุก มุนมยองทัมวอ...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2008.
เลขเรียกDS741.65 C48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk nae Han-Chung hangil yondae ui yoksa wa hyonjang / Kim Chong-hyon chium.
ชื่อผู้แต่งKim, Chong-hyon (Researcher in history)
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2019.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk tongbuk kongjong Koguryosa yon'gu nonjo punsok = จุงกุง "ทงบกคงจอง" โคคูรยอซา ยอนกูนนจอ บู...
พิมพลักษณ์Seoul : Nortbeast Asian History Foundation, 2010.
เลขเรียกDS911.74 C48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk ui ch$1 (Bongsa p$1 (Byonch$1 (Ban kwa ch$1 (Bongsayon'gu = จุงกุกเอ ซองซา พยอนซานกวา ...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2010.
เลขเรียกDS753.92 C48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk ui tongil kukkaron pon Koguryosa = จุงกุกเอ ทงอิลกุกการนอือโร โพน โคคูรยอซา / Jeong Woony...
ชื่อผู้แต่งJeong, Woonyong.
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, 2009.
เลขเรียกDS911.74 J46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา