Found: 927  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaknyeon kwahakkyokwaseo "jikoo" = ฮังนยอน กวาฮักคโยกวาซอ "ชีกู" / 4 Chawon ; Kim Do-yeong, ภาพ
ชื่อผู้แต่ง4 chawon.
พิมพลักษณ์Seoul : Dongascience, 2007.
เลขเรียกQE501.25 F58 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaknyeon kwahakkyokwaseo "shikmool" = ฮังนยอน กวาฮักคโยกวาซอ "ชิงมูล" / 4 Chawon ; Kim Do-yeong, ภาพ
ชื่อผู้แต่ง4 chawon.
พิมพลักษณ์Seoul : Dongascience, 2007.
เลขเรียกQK49 F58 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaksŭpcha rŭl wihan Han'gugŏ yuŭiŏ sajŏn = 학습자 를 위한 한국어 유의어 사전 / Cho Min-jŏng ... [et al.].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2013.
เลขเรียก495.73 Ha156
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHallyu ŭi suyong kwa Hanʼgugŏ kyoyuk. Ilbon, Chungguk pʻyŏn = 한류의 수용과 한국어 교육 : 일본・중국 편 / Chŏng Hye-g...
ชื่อผู้แต่งChŏng, Hye-gyŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2007.
เลขเรียก495.782421 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan gug eo bal eum kwa mun beob = Introduction to Korean pronunciation and grammar = 한국어 발음과 문법 / Yu...
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Yun-gon.
พิมพลักษณ์Seoul : Ha u, 2015.
เลขเรียก495.78241 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan gug eo su eob eo tteo ke ha neun ga? = 한국어 수업 어떻게 하는가? / Bong ja Baeg.
ชื่อผู้แต่งBong ja, Baeg.
พิมพลักษณ์Seoul : Seo ul Ha u, 2013.
เลขเรียก495.7428 Bo715H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan hae, sagyejŏl e tamgin uri p'ungsok = 한 해, 사계절 에 담긴 우리 풍속 / p'ilcha Chŏng Sŭng-mo, Chu Kang-hyŏn...
ชื่อผู้แต่งChŏng, Sŭng-mo 1953-.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do Kwach'ŏn-si : Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe, 2011.
เลขเรียก779.36 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''gugo hwi kyoyungnon / Yi Son-ung, Yi Chong-hwa, So Kyong-suk.
ชื่อผู้แต่งYi, Son-ung.
พิมพลักษณ์Seoul : Han''guk Munhwasa, 2019.
เลขเรียก495.78 Yi51H 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''gugŏ nŭngnyŏk sihŏm : Hanbŏn e t''onggwa hagi = Basic/ Un-hwa Chong.
ชื่อผู้แต่งChong, Un-hwa.
พิมพลักษณ์Seoul : Sidae Kosi Kihoek, 2020.
เลขเรียก495.7 Ch548H 2020
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''gugŏ nŭngnyŏk sihŏm : Silchŏn moŭi kosa = Actual mock test / Eun hwa Jeong.
ชื่อผู้แต่งJeong, Eunhwa.
พิมพลักษณ์Seoul : Sidae Gosi Gihoek, 2020.
เลขเรียก495.7 Je54H 2020
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''guk hyondaesa / Pyong-jun Chong ...[et al.].
พิมพลักษณ์Soul-si : P''urun Yoksa, 2018.
เลขเรียก951.904 Ha233 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''guk kagu ui yoksa : sonsa sidae put''o Ilche kangjomgi kkaji / Cho Suk-kyong chium.
ชื่อผู้แต่งCho, Suk-kyong.
พิมพลักษณ์Paju : Mijinsa, 2019.
เลขเรียก749.09519 Ch545G 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''guk kodaesa charyojip. Kojoson, Puyo p''yon, 1 : 17-segi ijon saryo / Tongbuga Yoksa Chaedan Ha...
ชื่อผู้แต่งPak, Son-mi.
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2019.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''guk kososol kangui / Han''guk Kososol Hakhoe p''yonjo.
พิมพลักษณ์Paju : Dolbegae, 2019.
เลขเรียก895.73209 Ha233 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''gul match''umpop p''yojuno kyujong haesol / Kungnip Kugowon (Korea).
พิมพลักษณ์Kyonggi-do Yangp''yong-gun : Saenggak Shwimp''yo & Chu) Hyumon K''olch''o Arirang, 2019.
เลขเรียก495.71 Ha233 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา