Found: 174  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien chinh ta / Hoang Phe.
ชื่อผู้แต่งHoang, Phe
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Da Nang, 2006.
เลขเรียกRef 495.922 Ho650T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien giai thich thanh ngu tieng viet = dictionary of Vietnamese idioms / Vien Ngon Ngu Hoc.
ชื่อผู้แต่งVien, Ngon Ngu Hoc
พิมพลักษณ์Nha may In : Nha Xuat Ban Giao Duc, 1998.
เลขเรียกRef 495.922 Vi674T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien tieng Viet / Khoa Hoc...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Tu Dien Bach Khoa, 2007.
เลขเรียกRef 495.922 Tu883T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien tieng viet / Trung Tam Tu Dien Hoc.
ชื่อผู้แต่งTrung, Tam Tu Dien Hoc.
พิมพลักษณ์Da Nong : Nha Xuat Ban Da nang, 2008
เลขเรียกRef 495.922 Tr871T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien van hoa dan gian.
พิมพลักษณ์Ha Noi: Nha xuat ban van hoa - Thong tin, 2002.
เลขเรียกRef PL4377 T74 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien ve tu dien / Vu Quang Hao.
ชื่อผู้แต่งVu, Quang Hao
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa Thong Tin, 2004.
เลขเรียกRef 495.922 Vu970T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien Viet - Anh : Vietnamese - English dictionary / Le Kha Ke.
ชื่อผู้แต่งLe, Kha Ke.
พิมพลักษณ์Fahasa : Nha Xuat Ban The Gioi, 2004.
เลขเรียกRef 495.9232 Le460T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien Viet - ANH = Vietnamese - English dictionary / Nguyen Ba, Le Phong.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Ba
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa Thong Tin, 2006.
เลขเรียกRef 495.92232 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
144
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องTừ điẻ̂n Anh-Việt = English-Vietnamese dictionary.
ชื่อผู้แต่งHoang van loc.
พิมพลักษณ์Hò̂ Chí Minh : Nhà Xuá̂t Bản Dong nai, 1994.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTư giới thiệu văn hóa : kinh nghiệm từ chương trình mê công : Dòng sông kết nối các nền văn hóa tại...
ชื่อผู้แต่งSmithsonian institution center for folklife and cultural heritage
พิมพลักษณ์Ha Noi : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cục Di sản văn hóa, 2012.
เลขเรียกGR105.S65 S658 2012
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu loai tieng viet hien dai / Le Bien.
ชื่อผู้แต่งLe, Bien.
พิมพลักษณ์Da Nong : Nha Xuat Ban Giao Duc, 1999.
เลขเรียกPL4374 .L41 1999,495.922 Le433T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu ngoai lai trong tieng viet / Nguyen Van Khang.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Van Khang
พิมพลักษณ์Cong ty CP : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng499T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu tieng viet / Hoang Van Hanh, Ha Quang Nang, Nguyen Van Khang.
ชื่อผู้แต่งHoang, Van Hanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, 1998.
เลขเรียก495.922 Ho678T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu vung hoc tieng viet / Nguyen Thien Giap.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Giap Thien.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2005.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
150
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องTù' điên tiêng viêt.
ชื่อผู้แต่งTrung tam tu dicn hoc.
พิมพลักษณ์Hà Nôi : Da Nang , 2005.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา