Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrushing up your vocabulary for HSK: intermediate / Zhao Mingde, Lu Jiang
ชื่อผู้แต่งZhao mingde
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2003
เลขเรียกPL1231 B78 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 1 = HSK standard course 1 / lead author: Jiang Liping ; authors: Wang Feng,...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 1 lian xi ce = HSK standard course 1 workbook / lead author: Jiang Liping ;...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 2 = HSK standard course 2 / lead author: Jiang Liping ; authors: Wang Feng,...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 2 lian xi ce = HSK standard course 2 workbook / lead author: Jiang Liping ;...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 3 = HSK standard course 3 / lead author: Jiang Liping ; authors: Yu Miao, L...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.183 J611H 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 3 jiao shi yong shu = HSK standard course 3 teacher's book / lead author: J...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 3 lian xi ce = HSK standard course 3 workbook / lead author: Jiang Liping ;...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.183 J611H 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 4 = HSK standard course 4 / lead author: Jiang Liping ; authors: Zhang Jun,...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.183 J611H 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 4 lian xi ce = HSK standard course 4 workbook / lead author: Jiang Liping ;...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.183 J611H 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 6 = HSK standard course 6 / lead author: Jiang Liping ; authors: Yao Shujun...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHsk Standard Course 5B / Jiang Liping.
ชื่อผู้แต่งLiping, Jiang
พิมพลักษณ์China : Beijing Language & Culture University Press, 2014.
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.1 L764H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK Vocabulary Workbook Level 5 / Yaxi Wang.
ชื่อผู้แต่งWang, Yaxi.
พิมพลักษณ์Beijing: Sinolingua, 2020.
เลขเรียกPL1280 W246h 2020
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK Zhongguo Han yu shui ping kao shi ying shi zhi nan. Chu, zhong deng / zhu bian Ni Mingliang ; ...
ชื่อผู้แต่งNi, Mingliang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue, 1998.
เลขเรียกPL1119 N5771 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimulated Tests of HSK Level 5 / Dong Cui.
ชื่อผู้แต่งCui, Dong
พิมพลักษณ์China : Beijing Language & Culture University Press, 2017.
เลขเรียกPL1119 .C85 2017,495.1 C966S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา