Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrushing up your vocabulary for HSK : elementary / editor, Zhao Mingde, Lu Jiang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Yuyan Daxue Chubanshe, 2004.
เลขเรียกPL1119 B78
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 4 = HSK standard course 4 / lead author: Jiang Liping ; authors: Zhang Jun,...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.183 J611H 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese proficiency test syllabus speaking / Confucius Institute Headquaters.
พิมพลักษณ์Beijing : Commercial Press, 2010.
เลขเรียก495.1 Ch539C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi HSK (chu zhong deng) da gang / Guo jia Han ban, Kongzi xue yuan zong bu bi...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
เลขเรียกPL1119 H354 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 3 = HSK standard course 3 / lead author: Jiang Liping ; authors: Yu Miao, L...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.183 J611H 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 3 lian xi ce = HSK standard course 3 workbook / lead author: Jiang Liping ;...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.183 J611H 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK biao zhun jiao cheng 4 lian xi ce = HSK standard course 4 workbook / lead author: Jiang Liping ;...
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 J61h 2014,495.183 J611H 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK Standard Course 6A / Jiang Liping.
ชื่อผู้แต่งLiping, Jiang
พิมพลักษณ์China : Beijing Language & Culture University Press, 2001.
เลขเรียกPL1119 J53,495.1 L764H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanyu shuiping kaoshi moni shiti ji (DI 2 BAN) HSK siji / Li, ChunLing.
ชื่อผู้แต่งLi, Chunling
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language & Culture University Press, c2017.
เลขเรียกPL1119 L52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK Standard course 5 / Lead author, Jiang Liping ; Liu Chang, Lu Jiang.
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping.
พิมพลักษณ์China : Beijing Language and Culture University Press, 2016, c2015.
เลขเรียกPL1119 J52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimulated Tests of HSK Level 5 / Dong Cui.
ชื่อผู้แต่งCui, Dong
พิมพลักษณ์China : Beijing Language & Culture University Press, 2017.
เลขเรียกPL1119 .C85 2017,495.1 C966S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK zhen ti ji jie xi : 2014 ban. Si ji = Analyses of HSK official examination papers / Chen Yu zhu ...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 H873 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin HSK su cheng qiang hua jiao cheng. Kou shi (gao ji) / Jin Shunian bian zhu
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013
เลขเรียกPL 1119 X6 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin HSK su cheng qiang hua jiao cheng. Liu ji / Liu Chaoying deng bian zhu
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013
เลขเรียกPL 1119 X6 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin HSK su cheng qiang hua jiao cheng. Wu ji / Liu Chaoying deng bian zhu
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013
เลขเรียกPL 1119 X6 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา