Found: 1,197  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาช่อน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก602 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
107
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม [VCD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; [2550?].
เลขเรียก635.8 ก602 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
108
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดบด เห็ดขอนขาว อาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก635.8 ห602 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
109
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกบสำหรับชาวบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.8952 ก593 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
110
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (น้ำจืด) สำหรับชาวบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.68 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
111
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีด [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก638.5726 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
112
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง อาชีพที่น่าลงทุน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.92 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
113
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลากัด [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.377 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
114
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลานิล [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
115
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลาสำหรับชาวบ้าน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
116
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อดิน อาชีพที่น่าลงทุน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
117
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงสุกรสำหรับชาวบ้าน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก636.4 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
118
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปินพื้นบ้าน สืบสานความเป็นพลเมือง / [DVD] จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า, มูลนิธิสำนักงานทรัพย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียก793.3193 ส076ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
119
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุด รู้อิโหน่อิเหน่ 2550 / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพล...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก791.43 บ 237 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
120
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุด รู้อิโหน่อิเหน่ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว / [Videorecording] ศูนย์ส่งเส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก791.43 บ237ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา