Found: 331  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ Internet [แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
302
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเตรียมตัวก่อนตาย [sound recording]/ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเพื่อนคุณธรรม, [2555?].
เลขเรียกBQ4138.T5 พ418ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
303
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเทคนิคการติดตั้งกล้องวงจรปิด 1-5[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพ, 254-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
304
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ ตามรอยพระราชา/กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
305
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงกษัตริย์แห่งประชาธิปไตย [soundrecording] / โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ; 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
306
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงของเธอ [soud recoding]/ เอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ ; บรรณาธิการ วิภว์ บูรพาเดชะ.
ชื่อผู้แต่งเอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
307
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงตับมโหรีของเก่า [soundrecording] : ทรงพระกรุงณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บันทึกเสียงเพื่ออนุรักษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
308
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงประกอบหน่วยการสอนในแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษา [เทปบันทึกเสียง]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เค.วี.ซี, [252-]
เลขเรียกM1990 พ919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
309
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย [sound recording] / โดย เยาวชนผู้ชนะการประกวดร้องเพลง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, [255-]
เลขเรียกM1824.T5 พ919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
310
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย [soundrecording] / โดยเยาวชนผู้ชนะการประกวดร้องเพลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
311
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นเรียนศัพท์อังกฤษง่ายๆ [แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: HomeCollege, 254-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
312
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงธรรมเทศนา [Soundrecording] : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒน...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร, [มปป.].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
313
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอบ วิชา จุลชีววิทยาทางการเกษตร รายวิชา 1101 356 = Agricultural microbiology / ชริดา ...
ชื่อผู้แต่งชริดา ปุกหุต.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
314
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแต่ช้าแต่ [soundrecording] : เพลงปลอบลูกน้อยให้อารมณ์ดี / รวบรวม พวงทิพย์ ศิลาสานต์ ; ภาพ อริญชย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาส แอท คิดส์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
315
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแบบฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น [Sound recording]/ วิสุทธิกัญญา ต่อศรีเจริญ, Yuko Yoshida ; เสียงโดย Tomoko ...
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิกัญญา ต่อศรีเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา