Found: 12,250  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง10 โคลเวอร์ฟิลด์ เลน [DVD] 10 Cloverfield Lane.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ [จัดจำหน่าย], 2559.
เลขเรียก791.43 ส658 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
32
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง10 ไอซีแปรเปลี่ยนโลก [picture] / ศิริสาร เขตปิยรัตน์.
ชื่อผู้แต่งศิริสาร เขตปิยรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์, 2552.
เลขเรียกTK7874 ศ747ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
33
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 นิทานจีนสำหรับเด็ก / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2557.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
34
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ปัญหา 1000 ทางออก [videorecording] : ปัญหาลูกน้องกับเจ้านาย / สุจินต์ จันทร์นวล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, 2550.
เลขเรียกBF481 ร54 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ปี วันสตรีสากล [videorecording] : 8 มีนา : บันทึกการเดินทางเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง ผู้หญิงค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ปี วันสตรีสากล : 8 มีนา : บันทึกการเดินทางเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง "ผู้หญิงคนทำงาน คุณภาพชีวิต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจัดงาน 100 ปี วันสตรีสากล, 2554.
เลขเรียกVCD
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
37
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง [videorecording] : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
38
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ระบำรำฟ้อน [videorecording] ตลับที่ 1-2 / บริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด, บรรยายโดย ศันสนีย์ น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
39
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง : ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ" [electronic reso...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2562?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
40
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง : แต่งเพลงเพื่อพ่อ [electronic resource] / สำนักงานกอง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2562?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
41
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง : 100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง [electronic resour...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างส่งเสริมสุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [2562?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
42
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 วัน ร้อยเรื่องเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง / [คอมแพคดิสก์] สำนักกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
43
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง10000 B.C. [Videorecording] = บุกอาณาจักรโลก 10,000 ปี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง10000 BC [videorecoring] = บุกอาณาจักรโลก 10,000 ปี / Roland Emmerich.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ , 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1000ไมล์ที่โลกจดจำ / Dick Hoyt & Don Yaeger.
ชื่อผู้แต่งDick hoyt & don yaeger.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Better , 2537.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา