Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องApology strategies used by english major students at naresuan university / Pornthep katchamat.
ชื่อผู้แต่งPornthep katchamat.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกP95.55 P836a 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทการสำหรับครู = Speech of teacher / จินดา ลาโพธิ์
ชื่อผู้แต่งจินดา ลาโพธิ์
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559.
เลขเรียก808.5 จ73ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทกวีนิพนธ์เรื่องปานมณีรุ้ง : การวิเคราะห์ภาพพจน์ = The poetry of parnmaneerung : an analysis of the...
ชื่อผู้แต่งวิภาดา ทองวัฒน์
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกPN99.T5 ว648บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควบคุมด้วยคำสั่งเสียง = An electric patient bed model controlled by speech ...
ชื่อผู้แต่งเนติพงศ์ มาพริก
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความคิดรวบยอดหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ = E...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล วงศ์แสง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทการสำหรับครู = Speech for teachers : CTH 2101 (TL 213) / ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งขัณธ์ชัย อธิเกียรติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ผู้จัดจำหน่าย], 2559.
เลขเรียก808.5 ข299ว 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการฝึกพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล ไฟฟ้า และ โยธา ในคณะครุศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งบุญสา ประเสริฐสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศชาวไทย : โ...
ชื่อผู้แต่งคุณัชญ์ สมชนะกิจ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
เลขเรียกP99.4.ว63 ค632 2559,495.68014 ค632ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา