Found: 950  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract : acadamic year 1992-1993 / Graduate school. Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn University. Graduate school.
พิมพลักษณ์S.l. : Silpakorn University, (199-).
เลขเรียก011.75 S581a 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract : acadamic year 1994-95 / Graduate school. Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn University. Graduate school.
พิมพลักษณ์S.l. : Silpakorn University, 1995.
เลขเรียก011.75 S581a 1994-95 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract : acadamic year 1996 / Graduate school. Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn University. Graduate school.
พิมพลักษณ์S.l. : Silpakorn University, 1996.
เลขเรียก011.75 S581a 1996 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract : acadamic year 1997 / Graduate school. Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn University. Graduate school.
พิมพลักษณ์S.l. : Silpakorn University, 1997.
เลขเรียก011.75 S581a 1997 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract : Academic year 2004 / Graduate school, Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn University. Graduate school.
พิมพลักษณ์Bangkok : Silpakorn University, 2004.
เลขเรียก709.04052 S585a 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract acadamic year 1992-1993
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university.
พิมพลักษณ์Bangkok : Silpakorn University, 1993
เลขเรียก001.54 Si581A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract academic [Thesis] / Faculty of Graduate School Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university. Faculty of graduate school.
พิมพลักษณ์Bangkok : The University, 1993-
เลขเรียกZ5055.T46 S55
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual Thesis Abstract Academic Year 1997 / Graduate School Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university.
พิมพลักษณ์Bangkok : Silpakorn University, 1997.
เลขเรียก011.75 Si585A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract academic year 1998 / Graduate School Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university. Graduate school.
พิมพลักษณ์Bangkok : Graduate School Siplakorn Universtiy, c1998.
เลขเรียกZ5055.T5S5 S581a 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract academic year 1998 / Graduate school Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university.
พิมพลักษณ์Bangkok : Silpakorn University, 1998
เลขเรียก011.75 Si585A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract academic year 1999 / Graduate School Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university. Graduate school.
พิมพลักษณ์Bangkok : Graduate School Siplakorn Universtiy, c1999.
เลขเรียกZ5055.T5S5 S581a 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual Thesis Abstract Academic Year 1999 / Graduate School Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university.
พิมพลักษณ์Bangkok : Silpakorn University, 1998.
เลขเรียก011.75 Si585A 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract academic year 1999 / Silpakorn University
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university
พิมพลักษณ์Bangkok : Silpakorn University, 1999
เลขเรียกABS 016.00143 S445A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual Thesis Abstract Academic Year 2000 / Silpakorn University
ชื่อผู้แต่งSilpakorn university.
พิมพลักษณ์Bangkok : Silpakorn University , 2000
เลขเรียก700 sl585a 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual thesis abstract academic year 2000 / Graduate School. Silpakorn University.
ชื่อผู้แต่งSilpakorn University. Graduate school.
พิมพลักษณ์Bangkok : Silpakorn University, 2000.
เลขเรียก011.75 S585a
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา