การลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกให้อัตโนมัติหากห้องสมุดที่ท่านสังกัดเปิดให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม โดยท่านสามารถระบุ Username/Email และ Password ที่ใช้สำหรับ Login เข้าสู่ระบบห้องสมุดของท่าน เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลให้อัตโนมัติ
กลุ่มผู้ใช้และเงื่อนไขในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
1. กลุ่มผู้ใช้ที่มีสังกัดห้องสมุดและห้องสมุดของท่านได้ทำข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด จะสามารถทำรายการขอยืมข้ามห้องสมุดได้ 2. กลุ่มผู้ใช้ที่มีสังกัดห้องสมุดแต่ห้องสมุดของท่านไม่ได้เข้าร่วมการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด จะไม่สามารถทำรายการขอยืมข้ามห้องสมุดได้ 3. กลุ่มผู้ใช้ที่ไม่ได้สังกัดห้องสมุดสมาชิก จะไม่สามารถทำรายการขอยืมระหว่างห้องสมุด
หมายเหตุ หากห้องสมุดทำข้อตกลงร่วมในการให้บริการระหว่างห้องสมุด ชื่อห้องสมุดในช่องเลือกห้องสมุดที่สังกัดจะมีสีน้ำเงิน
ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

Please fill up this form
Please create your UC-TAL account.
 

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา